۱۳۹۲ اردیبهشت ۳۰, دوشنبه

تاریکخانه اعتماد 30-2-1392


کار کار انگلیس هاست !

سرایدار مجتمع گفت : دیشب تا صبح یکی تو آتلیه شما راه رفت و گفت کار کار انگلیس هاست . شستم خبردار شد که شبح آقابزرگ از چیزی رنجیده . اما هرچه سعی کردم با شبح ارتباط بگیرم نشد که نشد . مثل برخی مسئولان می ماند . سر لج که می افتد دیگر از خر شیطان پیاده بشو نیست . وقتی نخواهد حرف بزند باید برایش نعلبکی و یک برگ مقوا که رویش حروف فارسی نوشته شده بیاوری . البته این بار با نعلبکی هم موضوع حل نشد و ارتباطی صورت نگرفت . گفتم آقاجان شما که مدعی بودی روزی هجده ساعت آنلاینی . کو پس ؟ این بود شعار می دادی از رییس دولت هم بیش تر در دسترسی ؟ شاگردمان گفت : کجا در دسترس هستند ؟ این عزت خان انتظامی یک امضا ناقابل می خواست کلی سر دوانده اند بنده خدا را و آخرش هم با او یک عکس یادگاری انداختند. عکس آقابزرگ گفت : عکس مگه بده ؟ به این خوبی ! نمی دانم چرا وقتی شبح آقاجان قهر می کند عکسش قهر نمی کند . عجیب است که واکنش های متفاوت دارند . گفتم : آقاجان شما به شبح تان بفرمایید با ما گفتگو کنند . دوباره دارد دوره گفتگوی تمدن ها می شود خوبیت ندارد قهر و عدم گفتمان . عکس آقابزرگ گفت : پسرجان آقای الهام گفته امروز هیچ کس نشنیده رییس جمهور در دسترس نباشد . هرکس این را شنیده گیرنده را اصلاح کند چرا که فرستنده در دسترس است . شما هم گیرنده تان را بدهید تعمیر . ما دوباره بساط نعلبکی را پهن کردیم . نشد که نشد . ظهر که شد صدای عکس آقابزرگ درآمد . گفت به شبح مان برخورده که نعلبکی چینی آورده اید برایش . شاگردمان گفت : ای بابا جنس ایرانی کجا پیدا می شود ؟ شبح آقابزرگ که به کلمه جنس حساس است بالاخره به حرف آمد و گفت: این شاگرد ورپریده ات را بیانداز بیرون یک آدم سالم که اهل جنس نباشد استخدام کن . گفتم : خدا را شکر زبان باز کردید . نکند از مزایده خانه دایی جان ناپلئون ناراحتید که دیشب هی می گفته اید کار کار انگلیس هاست ؟ گفت : آن که جای خودش اما سقوط قیمت طلا  را می گفتم کار انگلیس هاست . تا این آقای مشایی اعلام کرد احمدی نژاد طلای بیست و چهار عیار است همان روز قیمت طلا را کشیدند پایین . این انگلیس ها تحمل خوشی ما را ندارند . خواستند حالا که به قول رییس دولت در هفت سال اخیر امید به زندگی در ایران افزایش پیدا کرده بامبولی درست کنند . عکس آقابزرگ گفت : اتفاقا فکر کنم در این ماه های اخیر هم امید به زندگی خیلی بیش تر شده . پرسیدم چرا ؟ گفت : چون دوره خدمت شان دارد تمام می شود مردم امیدوارتر شده اند به آینده . کرکره را کشیده ایم پایین . جنگ بین شبح و عکس آقابزرگ تلفات خواهد داشت . از ما گفتن بود

هیچ نظری موجود نیست: